Kérjük támogasd azzal az oldalt, hogy a reklámblokkolókat kikapcsolod. Köszönjük!

Hogyan kerüljük meg a Balatont kezdőként?
Tanácsok kezdő túrakerékpárosoknak.
Vár Palócföld! 4/4
  Várnak a Mátra ösvényei.
Vár Palócföld! 4/3
  A Cserhátban jártunk.
Vár Palócföld! 4/1
 Szeretnél teljesen feltáratlan vidéket megismerni, itt a szomszédban?
Látni és látszani. Nappal is!
  Az hogy te látsz, nem jelenti azt, hogy téged is látnak.
prev
next

jog2Ha lenne műszaki vizsga bringáknak a tietek át menne? Ne legyetek benne biztosak!

Az alábbi cikkben bemutatom milyen műszaki követelményeknek kell megfelelnie a bringáknak jelenleg hatásos törvények szerint. Mint bizonyára ti is tudjátok a törvényeket komplett idióták hozzák, nem kell meglepődni ha néhány dolog „kicsit” sántít. A leírás a jelenleg aktuális 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 116. §-a alapján készült. Cikkünk nem lenne azonban teljes a hivatalos rendelet nélkül, így az írás végén dőlt betűvel azt is megtaláljátok.

A kormány és a fék

A kerékpárt könnyen kezelhető kormánnyal, valamint a két, egymástól függetlenül használható fékkel kell felszerelni. A fékek közül az egyik az első, másik a hátsó kereket kell, hogy fékezze.

Csengő

Csengő felszerelés is szükséges. Fontos, hogy egyéb hangjelző berendezés nem felel meg a törvény rendeletének. A bringádra felszerelhetsz kürtöt, vagy dudát is, de csak a csengő mellé!

Csengo

Világítás

Világításnál előírás egy első és egy hátsó lámpa megléte a kerékpáron. Az elsőnek fehér, vagy kadmium sárga, a hátsó piros fényt kell, hogy adjon. Hátsó lámpánál előírás, hogy sötét, tiszta időben legalább 150 m-ről látszódnia kell. A 2012-es KRESZ lehetővé teszi a villogó fénylő lámpák használatát is. Végre! Ez közlekedésbiztonság szempontjából örvendetes, hiszen sokkal szembeötlőbb, mint a folyamatos fény.

A lámpákat úgy kell felszerelni, hogy azok a kerékpár közepén (pontosabban a hosszirányú függőleges felezősíkjában), és a talajtól 35-90 cm magasságban legyenek. Előírás még, hogy a lámpák együtt kapcsolhatóknak kell lenniük. Az együtt kapcsoláson, hogy mit értenek a jog alkotók nem tudom, mert a jogszabály ennél részletesebben nem tér ki rá.

KOHEM01

Fényvisszaverők

Fényvisszaverőkkel is fel kell szerelni a kerékpárt.

Az előírás szerint hátra egy, vagy két szimmetrikusan fel helyezett piros színű szükséges. Ügyelni kell rá, hogy ne háromszög alakút rakjál fel. Ilyet mondjuk bringa boltban nem is kapsz.

Az első kerék küllőibe is szükséges egyet helyezni, amely borostyánsárga színben kell hogy pompázzon, és mindkét oldalról látható legyen. Az abroncstól számítva 10-15 cm magasan kell lennie.

KOHEM02

Réges-régen létezett az első kerékbe fehér, a hátsóba piros. Ez ma már nem szabályos, de retro bringákban jól mutat.

Nem kötelező, de ajánlott előre fehér, oldalra még borostyánsárga, illetve a pedálon előre, illetve hátra borostyánsárga vényvisszaverők felszerelése.

A fényvisszaverőkkel szemben támasztott követelmény, hogy sötétben, tiszta időben 150 méterről észlelhetőnek kell lenniük, ha egy jármű távolsági fényszórója azt megvilágítja azt. Az előre esetleg felszerelt fehér és a hátra kötelezően felrakott piros fényvisszaverőket úgy kell felszerelni, hogy azok a kerékpár közepén (pontosabban a hosszirányú függőleges felezősíkjában), és a talajtól 35-60 cm magasságban legyenek.

Szintén ajánlott a bringa bal oldalára előre fehér, hátra piros fényvisszaverővel ellátott szélesség jelzőt felszerelni. Ilyet én talán 25 éve egyszer láttam.

A szélesség jelzőt úgy kell felszerelni, hogy a kerékpár közepétől (pontosabban a hosszirányú függőleges felezősíkjától) 30-40 cm-re nyúljon ki, és a talajtól 35-60 cm magasságban legyen.

Gyereküléssel kapcsolatos követelmények

Gyerekülés a kerékpárra szintén felszerelhető. Oly módon, hogy az benne ülő gyerekkel a kerékpárost sem kilátásban, sem a kormányzásban ne zavarja. Fontos még, hogy ne takarja a kerékpár lámpáit és fényvisszaverőit se.

Gyerekülést nem lehet sem a kormányra, sem az első villára felszerelni. Ez teljesen érthető, hisz a kormányzást igen megnehezítené.

gyerekls

Kerékpár utánfutó

Bringánkhoz maximum 70 cm széles utánfutó rögzíthető. Ez lehet egy, vagy két nyomon futó szerkezet. Az utánfutó össztömege (a futó saját tömege és a rajta lévő teher tömegének az összege) maximum 70 kg lehet.

Az utánfutóra fel kell szerelni hátra egy darab piros színű, háromszög alakú - a pótkocsira előírt – fényvisszaverőt. Aki idáig eljutott az olvasásban most már tudja, miért nem lehet a kerékpárra háromszög alakú fényvisszaverőt rakni. Ez hátul középen (hivatalos megfogalmazásban: utánfutó középsíkjában), vagy attól balra, a talajtól 35-60 cm magasságban legyen.

Szükséges még egy helyzetjelző lámpa, a talajtól 35-90 cm magasságban legyen. Előírás még, hogy lámpa elektromos kapcsolásának olyan legyen, hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó helyzetjelző lámpáját kikapcsolja. (Én ilyet még nem láttam, de a rendelet alkotója, sőt talán a gyártók sem.) A lámpával szemben támasztott követelmény még az, hogy sötét, tiszta időben legalább 150 m-ről látszódnia kell.

kerekpar-utanfuto

Speciális kerékpárok egyéb szabályozásai

A kettőnél több kerekű és 80 cm-nél szélesebb bringát világítással és fényvisszaverőkkel nem a kerékpár közepén (pontosabban a hosszirányú függőleges felezősíkjában), hanem mindkét oldalán fel kell szerelni. Ezek 60 cm-nél közelebb egymáshoz lehetnek, illetve az utánfutó oldalától maximum15 cm-re nyúlhatnak ki.

A kerékpárra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

116. § (1) A kerékpárt fel kell szerelni

a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel,

b) két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,

c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet,

d) egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával,

e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,

f) hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverővel,

g) legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával).

A g) pontban előírt fényvisszaverőt a kerékpárokra 1991. évi december hó 31. napjáig kell felszerelni.

(2) A kerékpárt fel szabad szerelni

- elöl fehér,

- oldalán borostyánsárga,

- mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga

fényvisszaverővel, továbbá a kerékpár bal oldalán elhelyezett szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverőt tartalmaz.

(3) A kerékpárra felszerelt fényvisszaverőknek sötétben, tiszta időben - olyan járműből, amelynek távolsági fényszórója azt megvilágítja - 150 méterről észlelhetőnek kell lenniük.

(4) A kettőnél több kerekű és 0,80 méternél szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni az (1) bekezdés d)-f) pontjában említett világító, illetőleg fényjelző berendezésekkel. Ezek a berendezések a jármű legszélső pontjától 0,15 méternél távolabb, egymáshoz pedig 0,60 méternél közelebb nem lehetnek.

(5) A kerékpárra gyermekülés oly módon szerelhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzőberendezéseit ne takarja. Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is fel kell szerelni. Az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, illetőleg az azzal együtt elforduló szerkezettel.

(6) A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegű, egytengelyű, két nyomon futó vontatmány (kerékpár utánfutó).

(7) A kerékpár utánfutót fel kell szerelni

a) hátul egy, az utánfutó középsíkjában, vagy attól balra, az úttest szintje felett legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,60 méter magasságban elhelyezett piros színű, háromszög alakú - a pótkocsira előírt - fényvisszaverővel,

b) a kerékpárra előírt hátsó helyzetjelző lámpával. A kerékpár utánfutó hátsó helyzetjelző lámpája elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó helyzetjelző lámpáját kikapcsolja.

(8) A kerékpár lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy a lámpák együtt legyenek be- és kikapcsolhatók.

(9) A kerékpár világító és fényjelző berendezéseit a következőképpen kell elhelyezni:

a) Az (1) bekezdés

- d) pontjában említett lámpát,

- e) pontjában említett hátsó (piros színű) helyzetjelző lámpát és

- f) pontjában említett hátsó (piros színű) fényvisszaverő(ke)t,

valamint a (2) bekezdésben említett első (fehér) fényvisszaverőt a kerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjában úgy, hogy

- az úttesthez 0,35 méternél közelebb,

- a lámpák az úttesttől 0,90 méternél távolabb,

- a fényvisszaverők az úttesttől 0,60 méternél távolabb ne legyenek.

b) Az (1) bekezdés g) pontjában említett, kerékre oldalsó (borostyánsárga színű) fényvisszaverőt (küllőprizmát) úgy, hogy annak távolsága a kerékabroncstól 0,10-0,15 méter legyen.

c) A (2) bekezdésben említett szélességjelzőt úgy, hogy az a kerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjától balra 0,30-0,40 méterre és az úttest szintjétől 0,35-0,60 méterre legyen.